Klachtenprocedure

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris NVA

Het kan voorkomen dat je als klant van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken, die eventueel verlengd kan worden met 4 weken.
Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg
kunnen ruimen.

Komen we er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de Klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. Neemt u daarvoor contact op met het secretariaat van de NVA. De Klachtenfunctionaris van de NVA zal vervolgens contact met u opnemen. De Klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren en zal trachten met u en de therapeut tot een oplossing te komen die voor beiden acceptabel en bevredigend is.

Blijvend niet eens

Blijkt het niet mogelijk uw geschil met de betrokken therapeut, met hulp van de Klachtenfunctionaris, op te lossen, dan zal deze u verwijzen naar Stichting Zorggeschil.

Geschilleninstantie

Stichting Zorggeschil is een
onafhankelijke commissie die uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandelt, onder voorzitterschap van een jurist, conform het Reglement Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. Voordat uw klacht in behandeling wordt genomen betaalt u eenmalig €50,- aan de Geschilleninstantie. Als u in het gelijk wordt gesteld kan de zorgaanbieder veroordeeld worden tot betaling van klachtengeld aan u als klager. U kunt als klager worden veroordeeld tot het betalen van een bijdrage van maximaal €500,-. Werkt uw therapeut in loondienst dan worden klachten behandeld door de geschilleninstantie van zijn/haar werkgever.

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken, die eventueel verlengd kan worden met 4 weken.
Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg
kunnen ruimen.