Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina.
Door de webpagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

De inhoud op de website/webpagina is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

  • Je bepaalt zelf de waarde van de informatie voor je eigen situatie. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die je onderneemt of laat aangaande jouw gezondheid. We raden overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als je informatie en advies wilt hebben aangaande jouw specifieke situatie. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.
  • De website/webpagina bevat hyperlinks naar websites van derden, waarover de eigenaar van deze website geen zeggenschap heeft en er derhalve niet voor in kan staan dat de inhoud van deze websites juist, volledig en actueel is.
  • De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit:
  • het gebruik van de website/webpagina en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud;
  • het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks.

Intellectuele eigendom

De auteursrechten op de website/webpagina(s) berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.

Alle rechten voorbehouden. Meen je een onjuistheid tegen te komen of mis je informatie op de website dan stel ik het op prijs daarover geïnformeerd te worden.

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris NVA
Het kan voorkomen dat je als klant van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken, die eventueel verlengd kan worden met 4 weken.
Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg
kunnen ruimen. 

Komen we er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de Klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. Neemt u daarvoor contact op met het secretariaat van de NVA. De Klachtenfunctionaris van de NVA zal vervolgens contact met u opnemen. De Klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren en zal trachten met u en de therapeut tot een oplossing te komen die voor  beiden acceptabel en bevredigend is.

Blijvend niet eens
Blijkt het niet mogelijk uw geschil met de betrokken therapeut, met hulp van de Klachtenfunctionaris, op te lossen, dan zal deze u verwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB).

Geschilleninstantie
De Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB) is een
onafhankelijke commissie die uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandelt, onder voorzitterschap van een jurist, conform het Reglement Geschilleninstantie KAB. Voordat uw klacht in behandeling wordt genomen betaalt u eenmalig € 50 aan de Geschilleninstantie. Als u in het gelijk wordt gesteld kan de zorgaanbieder veroordeeld worden tot betaling van klachtengeld aan u als klager. U kunt als klager worden veroordeeld tot het betalen van een bijdrage van maximaal € 500. Werkt uw therapeut in loondienst dan worden klachten behandeld door de geschilleninstantie van zijn/haar werkgever.

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken, die eventueel verlengd kan worden met 4 weken.
Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg
kunnen ruimen.

Klachtenfunctionaris NVA
Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de Klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. Neemt u daarvoor contact op met het secretariaat van de NVA. De Klachtenfunctionaris van de NVA zal vervolgens contact met u opnemen. De Klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren en zal trachten met u en zorgverlener tot een oplossing te komen die voor u beiden acceptabel en bevredigend is.

Blijvend niet eens
Blijkt het niet mogelijk uw geschil met de betrokken therapeut, met hulp van de Klachtenfunctionaris, op te lossen, dan zal deze u verwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB).

Geschilleninstantie
De Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB) is een
onafhankelijke commissie die uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandelt, onder voorzitterschap van een jurist, conform het Reglement Geschilleninstantie KAB. Voordat uw klacht in behandeling wordt genomen betaalt u eenmalig € 50 aan de Geschilleninstantie. Als u in het gelijk wordt gesteld kan de zorgaanbieder veroordeeld worden tot betaling van klachtengeld aan u als klager. U kunt als klager worden veroordeeld tot het betalen van een bijdrage van maximaal € 500. Werkt uw therapeut in loondienst dan worden klachten behandeld door de geschilleninstantie van zijn/haar werkgever.